لکه ی زیر بغل لباس

 

 

این لکه ها اثر تعرق یا دئودورانتی هست که استفاده کردیم و بعد از چند بار پوشیدن پیراهن و به خصوص روی لباس های سفید خیلی به چشم میان.

اول لباس رو پشت رو کنید.

 

 

مایع ماشین لباسشویی روی لکه بریزید و با مسواک یا چیزی شبیه به فرچه روی لکه بکشید.

 

حالا لباس رو بذارید توی ماشین تا بقیه اقلام همرنگش شسته بشه.

 

شما نیز ممکن است دوست داشته باشید: