لکه ی سس کچاپ

بعضی‌اوقات بطری‌های فشاری سس کچاپ چیزی جز دردسر ندارند.

 فقط با آب خنک و به دنبال آن شستشو در ماشین، باید این لکه را برطرف کند، اما اگر لکه باقی ماند، آن را با خیساندن در سرکه سفید و یک شستشوی دیگر رفع کنید.

شما نیز ممکن است دوست داشته باشید: