لکه ی شمع

پاک کردن لکه ی شمع از رومیزی ترفندیه که ما رو از یه دردسر بزرگ نجات میده.

ابتدا لکه را با کارد بردارید، سپس محل آغشته شده را بین دو دستمال کاغذی قرار دهید و با یک اتو بر روی آن  فشار دهید. دستمال کاغذی را دوباره عوض کنید زیرا موم به داخل آنها جذب می شود، وقتی کاغذ دیگر موم را جذب نمیکند، آن را بشویید. (اگر پارچه نسبت به گرما حساس است، اتو را با فاصله نگه دارید. حرارت کافی برای ذوب شدن موم خواهید داشت.)

شما نیز ممکن است دوست داشته باشید: