لکه ی گل و خاک

اگر بیشتر وقت خود را در بیرون از خانه می گذرانید یا اگر در خانه با گل کار می کنید، به معنای کثیف شدن بیشتر است. مورد گلی شده را در آب ولرم خیس کرده و تکان دهید تا هرگونه ذرات درشت از آن جدا شود. مواد شوینده را مستقیماً روی لکه ها بمالید، بگذارید تا 30 دقیقه بماند و بعد آن را به طور عادی بشویید.

شما نیز ممکن است دوست داشته باشید: