مرتب ترین حالت خودتون رو کشف کنید

 

 

بارها تصمیم گرفتیم مرتب تر و با برنامه پیش بریم ولی موفق نشدیم، هر چند بعضی از برنامه هامون  رو اجرا کردیم، اما اون آدم مرتبی که انتظار داشتیم نبودیم.  اصلی ترین کاری که باید در این مورد انجام بدیم اینه که همه چیز رو بنویسیم، نوشتن به ثبات ما در انجام فعالیت هامون کمک میکنه.

 

دفترچه های برنامه ریزی این روزها خیلی رایج شدن و گویا کمک زیادی هم به افراد کردن، با این دفترچه ها همه ی کار های پیش روز رو بنویسید و مرتب کردن هر قسمت از خونه هم به روز و ساعت مورد نظرتون اختصاص بدید.

تجربه ی استفاده از این ابزار رو در مرتب بودن روزتون برامون بنویسید.

شما نیز ممکن است دوست داشته باشید: