بهترین راه برای تمیز کردن مخزن آب سیفون

دانه‌های کوچک شن و باقی‌ مانده های رسوبات آب روی دیواره ها که حتی ممکن است از کار کردن درست دستگاه جلو گیری کنند. برای تمیز کردن ابتدا شیر آب مخزن را ببندید،سیفون را کشیده و بگذارید مخزن آب کاملا خالی‌ شود محلولی از آب و سرکه ی سفید با نسبت مساوی درست کنید و با کمک محلول و دستمال‌های میکروفایبر مهسان دیواره ها را به راحتی‌ پاک کنید.

شما نیز ممکن است دوست داشته باشید: