پاک کردن رسوبات آب از روی سردوش

سرکه را در یک ظرف پلاستیکی ریخته و سردوش را در آن بگذارید و اجازه بدهید که سردوش تمام شب را در سرکه ی سیب بماند، سرکه تمام لکه‌ها و روسوبات آب را پاک می‌کند، می توانید از یک خلال دندان برای پاک کردن رسوبات باقی مانده در منافذ که مانع از بیرون آمدن آب میشوند استفاده کنید.