ناتمام گذاشتن کارها

همه ما دچار وقفه  و تعلل میشیم، اما سعی کنید کاری  رو که شروع کردید کامل کنید. اگه اتو زدنو شروع کردید، تا پایان اتو کردن، با رفتن سراغ شبکه های اجتماعی متوقف نشید.

  • اگر فقط 15 دقیقه وقت برای تمیز کردن دارید، با از بین بردن بی نظمی و قرار دادن وسایل در محل مناسب شروع کنید. با این کار می توانید بعداً برگردید تا تمیز کردن عمیق تری را انجام دهید.
  • تکنیک 15 دقیقه یعنی با زمان گرفتن، در 15 دقیقه بیشترین کاری که می توانید انجام دهید.
  • به تعویق انداختن نظافت و صبر کردن تا زمان طاقت فرسا شدن کار، یکی از سخت ترین عادت های بد است که باید ترک شود. منتظر نمانید تا کار تمیز کردن طاقت فرسا باشد.
  • اگر شما و خانواده شما هر روز کمی نظافت انجام دهید، مانند پر و خالی کردن ماشین ظرفشویی یا تمیز کردن یک یا دو اتاق، تمیز کردن کل خانه چندان طاقت فرسا نخواهد بود.

شما نیز ممکن است دوست داشته باشید: