نحوه استفاده از سطل و زمین شوی چرخشی ایرسا

جدا کردن نخ زمین شوی از دسته، بدون نیاز به تمام دست و تنها با قرار دادن پاها بر روی نخ ها و کشیدن دسته با سمت بالا، انجام می شود. جایگزینی یدک جدید نیز به همین ترتیب و بدون دخالت دست امکان پذیر است. جهت تماشای راهنمای استفاده به تیزر مراجعه نمایید