نذر حيات وحش زمستان 1396- منطقه حفاظت شده ورجین- محیط بانی گلندوئک


به شكرانه گذران سالی پر نعمت، و به رسم سال گذشته كوشيديم تا بار دیگر گوشه اي از سفره ي ميهمانان مظلوم زمين را هم رنگين كنيم
اهداي 4000 كيلوگرم علوفه به مراتع طبيعي سازمان محيط زيست تهران توسط مهسان – نذر حيات وحش
هر روز، روز زمین است . در حفظ آن بکوشیم