نذر حیات وحش آیین استقبال از بهار 1396

به لطف پروردگار متعال يك سال پرنعمت ديگر را به ميزباني زمين پربركت سپري كرديم، به شكرانه اين عطيه الهي، كوشيديم تا با افتخار گوشه اي از سفره ي ميهمانان مظلوم زمين را هم رنگين كنيم
اهداي 4000 كيلوگرم علوفه به مراتع طبيعي سازمان محيط زيست تهران توسط مهسان – نذر حيات وحش
هر روز، روز زمین است . در حفظ آن بکوشیم