نمی توان با عجله عشق ورزید اما کارها را می توان سریعتر انجام داد

عمر ما اونقدر ها هم طولانی نیست که ساعت ها به سابیدن و تمیز کردن بپردازیم.

برای استفاده بهتر از زمان با ارزشمان باید فرمولی پیدا کنیم که سریع تر نظافت را پیش ببریم..

قبل از شروع باید قوانینی کلی را بدانید: برای 15 دقیقه بین اتاق ها پرسه نزنید، روی یک قسمت(غذاخوری، حمام یا اتاق خواب) تمرکز کنید تا زمانی که 15 دقیقه تمام شود در آنجا بمانید و به تمیز کردن ادامه دهید. این وظایف شامل رخت شستن یا برق انداختن نمی شود بلکه در حد تمیز و مرتب کردن سطوح است.

اتاق نشیمن را در نظر بگیرید: اطمینان حاصل کنید که آشفته و بهم ریخته نباشد، حالا برویم سراغ مراحل مورد نظرمان. قهرمان این بخش گردگیر میکروفایبر مهسان است. خلاص شدن از شر تار عنکبوت ها، صاف کردن کتاب ها روی قفسه، پاک کردن اثر انگشت از دیوارها، خالی کردن قفسه های مجله و جارو کشیدن زیر بالش های مبل.