نوشابه برای پاک کردن دیواره های توالت!

1.نوشابه را بر روی دیواره ها و لبه‌ دستشویی بریزید.

2.اجازه دهید تا برای چند ساعت نوشابه در توالت باقی‌ بماند تا اسید‌های درون نوشابه، لکه ها و رسوبات را از بین ببرند.

3.با یک برس دیواره ها را پاک کنید.

4.دیواره ها را خوب با آب بشویید. می توانید بجای استفاده از نوشابه یا دیگر شوینده های شیمیایی، با سرکه سفید، جوش شیرین و آب دیواره های توالت را با همین روش پاک کنید. ​​   

شما نیز ممکن است دوست داشته باشید: