نکاتی برای حفظ دوام دمپایی های طبی

 

  • آنها را از تغییرات شدید دما که می تواند باعث خراب شدن مواد شود، دور نگه دارید.
  • بیشتر این محصولات آب دوست نیستند. اشباع بیش از حد می تواند باعث شل شدن چسب ها شود.
  • همیشه بگذارید کفش کاملاً دور از گرما و نور خورشید در بین هر استفاده خشک شود.

شما نیز ممکن است دوست داشته باشید: