پاک کردن آثار چربی‌ از روی کابینت‌ها

اگر کابینت‌ها از جنس چوب‌های قابل شستشو هستند به راحتی می‌توانید لکه‌ها را با استفاده از لکه برهای چوب یا پاک کننده‌های چند منظوره پاک کنید اما اگر کابینت‌ها غیر قابل شستشو هستند آب یا هر ماده ی پاک کننده‌ای می تواند به کابینت‌ها آسیب بزند پس برای پاک کردن آنها فقط از یک دستمال خشک، نرم و لطیف استفاده کنید.