پاک کردن لکه خون از روی لباس‌ها

بسیار مهم است که قبل از خشک شدن لکه برای پاک کردن آن اقدام کنید. اگر لکه خون بر روی لباس باقی مانده و خشک شود شاید پاک کردن آن دیگر غیره ممکن شود؛ بر روی لکه سرکه ی سفید بریزید یا آن را در سرکه ی سفید قرار دهید و اجازه دهید تا مدت ۵ تا ۱۰ دقیقه در سرکه باقی‌ بماند، سپس با یک پارچه یا حوله لکه را پاک کنید. این کار را تکرار کنید تا لکه پاک شود سپس لباس را بشویید.    

شما نیز ممکن است دوست داشته باشید: