چالش تمیز کاری: اتاق خواب، فقط 25 دقیقه

یه تایمر 25 دقیقه ای تنظیم کنید و سعی کنید به این زمان برسید.

  • اگر تعداد زیادی کتاب و مجله برای مطالعه قبل از خواب روی میز کنار تخت دارید، آنها را به 1 تا 2 عنوان که در حال خواندن آنها هستید کاهش دهید.
  • هر نوع خرده ریز، قاب عکس یا جواهرات روی میز و سایر سطوح را مرتب کنید. جعبه های کوچکی که جواهرات، کش­ مو و چیزهایی که کمتر استفاده میکنید را در آن انبار کرده اید به داخل کشو و کمد انتقال دهید.

وسایل کمتر، تمیزکاری کمتر.

  • سطح خالی شده از وسایل را با یک دستمال میکروفایبر مهسان گردگیری کنید.
  • هر کسی در اتاقش فضایی داردکه لباسهایی نه کاملا تمیز و نه کاملا کثیف را در آنجا میگذارد. این بخش را سرو سامان دهید و تکلیفش را مشخص کنید.
  • چیزهایی را که اصلا جای آنها در اتاق خواب نیست جمع کنید و آنها را از اتاق خارج کنید.

سعی کنید بیش از اندازه درگیر تمیز کردن و سابیدن وسایل نشید. مهمترین کار ترتیب دادن به وسایله