چمدونت زود بهم میریزه؟

 

هنر مرتب کردن مهسان بهمون میگه بهترین راه برای داشتن یه چمدون مرتب و همیشه در دسترس چیه!

اول همه ی لباسا و وسایلی که قراره ببرید سفر، یه جا جمع کنید.

 

 

همه چیز رو طبق هنر مرتب کردن مهسان تا بزنید (توی سلسله پستهایی که با عدد مشخص شدن میتونید ببینید).

وسایل حجیم و سخت رو اول توی پاکت های جداگانه بذارید تا بعد به داخل چمدون منتقل بشن.

 

 

بریم سراغ چیدن چمدون:

اول لباس های تا شده ی بزرگ

دوم لباس هاس تا شده ی کوچک مثل لباس زیر ها

و در آخر وسایل سخت و کفش ها

 

 

یادتون باشه همه باید تا حد امکان عمودی و در دسترس قرار بگیرند.

شما نیز ممکن است دوست داشته باشید: