چگونه خانه را بر اساس نقشه باگوا بخش بندی کنیم؟(فنگ شویی)

 

فنگ شویی یه هنر باستانیه، به محیط شما توجه داره و اون رو به دنیای طبیعی متصل می کنه، تا بتونیم با همه چیز در اطرافمون هماهنگ باشیم. شروع با اتاق خواب و کار با گیاهان 2 تا از راحت ترین کارها در بحث فنگ شویی و بهبود زندگی شما است.

با هم تراز کردن این نقشه بر روی نقشه ی ساختمان و رعایت قواعد فنگ شویی در هر بخش، میتوان انرژی دلخواه را تقویت کرد.

نقشه ی باگوا:

برای استفاده و کشیدن نقشه باگوا مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید:

  1. با یک مقیاس مشخص نقشه منزلتان را بکشید:

برای این که بخش بندی باگوا به صورت دقیق تری انجام شود، بهتر است که به جای تصویر ذهنی که از نقشه خانه تان دارید، آن را با مقیاس مشخصی روی کاغذ بکشید.

نکته: پس حتما از متر برای اندازه گیری قسمت های مختلف خانه استفاده کنید و همه اتاق ها و راهروها و کمدها را داخل نقشه رسم کنید.

  1. نقشه را به صورتی بچرخانید تا درب ورودی در پایین نقشه ی باگوا قرار بگیرد: منظور از خط پایینی، سه خانه ی افراد کارآمد، مسیر زندگی و دانش است.

اگر درب خانه یا دفتر شما در مرکزیت ساختمان قرار گرفته است، با بخش مسیر زندگی و شغل در نقشه ی باگوا هم تراز خواهد بود.
اگر در ورودی در سمت راست خانه قرار دارد ، بنابراین با بخش افراد مفید و سفر هم تراز محسوب می شود ,و اگر در سمت چپ قرار می گیرد، پس با بخش علم و دانش از نقشه باگوا هم تراز خواهد شد.

 

شما نیز ممکن است دوست داشته باشید: