چگونه سطح بتونى را تميز كنيم؟

ابتدا سطح سيمانى را از خاكروبه و برگ و آشغالهايى كه احتمالا در محيط هست تميز كنيد. سپس از جاروبرقى براى پاك كردن سطح بطور كامل استفاده كنيد. پس از آن با آب و از طريق شلنگ گل سطح را بشوييد طورى كه تميز وعارى از هر گونه خاك و خاشاك شود. در مرحله بعد با جاروهاى پهن و دسته بلند مهسان و نيز محلولى از آب گرم و مايع ظرف شويى كل سطح را بشوييد. در صورتيكه سطح بتونى خيلى كثيف باشد مى توان از محلولى از آب گرم و پودر لباسشويى دستی استفاده كنيد. پس از آن دوباره سطح را با آب و از طريق شلنگ شستشو نماييد تا اثرى از محلول پاك كننده و كف باقى نماند.

در صورتيكه در كف بتونى جاى لكه هاى روغنى و يا تاير ماشين وجود دارد، مى توانيد قبل از شستشو با محلول آب و پاك كننده (مايع ظرفشويى يا پودر لباسشويى) روى لكه چربى يا جاى تاير مقدارى محلول سفيد كننده به نسبت ١ قسمت مايع سفيد كننده و دو قسمت آب اسپرى كنيد و اجازه دهيد به مدت ٢٠ دقيقه روى سطح بماند سپس مرحله شستشو با محلول پاك كننده (مايع ظرفشويى و يا پودر لباسشويى) را انجام دهيد. اگر لكه خيلى مقاوم بود اين كار را چند بار تكرار كنيد تا سطحى سفيد و يكدست حاصل شود.

شما نیز ممکن است دوست داشته باشید: