چگونه می توان رایحه عطر را از لباس پاک کرد

 

محلول جوش شیرین درست کنید

یک سینک یا سطل مستطیل مهسان را با آب سرد پر کنید. یک فنجان جوش شیرین را در چهار فنجان آب داغ حل کرده و محلول را به آب سرد اضافه کنید.

 

لباس را خیس کنید

لباس را به طور کامل در آب قرار دهید و اجازه دهید حداقل چهار ساعت خیس بخورد.

 

به طور معمول بشویید

طبق دستورالعمل با استفاده از مواد شوینده بدون بو و سنگین بشویید.

 

در صورت نیاز تکرار کنید

لباس را از نظر بو بررسی کنید. اگر هنوز بوی عطر را حس می کنید، مراحل را تکرار کنید.

 

لباس را خشک کنید

اگر بو از بین رفت، طبق دستورالعمل مراقبت یا در هوای تازه خشک کنید.

 

نکته

ممکن است لازم باشد این کار را چندین بار (با یک جعبه جوش شیرین تازه) قبل از از بین رفتن همه بوها تکرار کنید.

شما نیز ممکن است دوست داشته باشید: