کاربردهای صابون در خانه

اگه این پست رو بخونید متوجه میشید که بهتره یه قالب از صابون ها رو برای کارای مختلفی کنار بذارید.

اگر به لبه های داخلی و بیرونی ریل کشوها صابون بزنید می بینید که چقدر نرم تر باز و بسته می شوند.

برای روان شدن یک زیپ سرسخت، صابون را یک بار به زیپ بسته و یک بار به صورت باز روی زیپ بمالید.

هنگام رنگ آمیزی، با مالیدن صابون به قسمت هایی مانند دستگیره ها و قرنیز ها از آغشته شدن این اجزا به رنگ جلوگیری کنید. بعد از اتمام کار نیز به راحتی آن را شسته و با دستمال های  میکروفایبر مهسان خشک کنید.

اگر لولای درب صدای جیر جیر می دهد مقداری صابون را مستقیماً روی آن بمالید و در را جلو عقب کنید.

صابون را در کشوها، کمد ها و چمدان های خالی قرار دهید تا از بوی بد جلوگیری کند.

اگر خرده های شیشه روی زمین ریخته شده است، سطح صابون را مرطوب کنید و روی خرده های شکسته بکشید، سپس سطح صابونی را که شیشه به آن چسبیده است تراشیده و دور بریزید.

شما نیز ممکن است دوست داشته باشید: