کاروان کمک های غیر نقدی مهسان به مناطق زلزله زده غرب کشور

ای قوم به حج رفته کجایید کجایید
معشوق همین جاست بیایید بیایید
معشوق تو همسایه و دیوار به دیوار
در بادیه سرگشته شما در چه هوایید
.
.
کاروان کمک های غیر نقدی مهسان به لطف خدا به مناطق زلزله زده غرب کشور رسید، تمام سعی و تلاش ما رساندن کمکها به آسیب دیده ترین و محروم ترین نقاط بود، به گزارش همکارانمان وضعیت بسیار غم انگیز و دلخراش است امیدواریم تلاشهای اینچنینی هموطنانمان از سراسر کشور مرهمی بر آلام مصیبت دیدگان باشد، همچنین امیدواریم با عزمی ملی اتفاقی رقم بخورد که در آینده وقایع و بلایای طبیعی کمترین خسارتهای جانی و مالی را برای هموطنانمان در سراسر کشور بهمراه داشته باشد، بدینوسیله از تمامی دوستان و خیرینی که ما را در این مهم یاری رساندند تشکر کرده و برای ایران و ایرانی سربلندی و سلامت را از خداوند متعال خواستاریم