کالای تقلبی و کالای اصلی مهسان

توجه توجه
متاسفانه مشاهده شده که یک مجموعه تامین کننده به نام گروه صنعتی آسمان در سایت دی جی کالا به جهت سودجویی اقدام به ارائه کالا با نام دستکش میکرو فایبر مهسان مدل 20217 با قیمت بسیار نازل نموده است و متاسفانه دی جی کالا نیز این کالای تقلبی را توزیع مینماید. دایره حقوقی مجموعه مهسان اقدام به تهیه کالا و مستندات قانونی نموده و این مورد را تحت پیگیری قانونی قرار داده و تا جبران خسارات مادی و معنوی ناشی از این اقدام ناپسند مورد را با جدیت پیگیری خواهد نمود. که نتایج آن متعاقبا از طریق رسانه های این شرکت به حضور ارائه خواهد گردید.
به پیوست تصاویر کالای تقلبی و کالای اصلی به جهت مقایسه به حضور ارسال میگردد