گاراژ

نظرتون چیه این آخر هفته زمانی رو به مرتب کردن گاراژ اختصاص بدیم؟

گاراژ بیچاره همیشه پر از وسایلی است که روزی به کار شما می آیند، اما وقت زیادی برای توجه به آن صرف نمی کنید.

تمیز کردن گاراژ کاری پر زحمت است ولی اینبار به جای مرتب کردن و قرار دادن هر چیز در جای مناسب، وسایل غیر ضروری را شناسایی کنید و دور بریزید. این فرصت خوبی است که وسایل مورد نیاز در پاییز را نیز کمی در دسترس تر جایگذاری کنید. مثل بیل یا برف روب و … .

بعد از دور ریختن اضافات و جمع و جور کردن وسایل، جارو کردن کف گاراژ ضروری است. برای سرعت بخشیدن به کار، جاروب دلتای مهسان پیشنهاد می شود.

شما نیز ممکن است دوست داشته باشید: