یه پیشنهاد خلاقانه برای فضای ذخیره ی شما

قلاب ها و آویز ها رو میتونید جاهای مختلفی استفاده کنید، زیر میز، قسمت داخلی کمد یا پشت میز، با این کار میتونید کیف و لباس ها رو جاهایی دور از چشم نگه داری کنید تا از آشفتگی ظاهری هم رها بشید.

 

 

سیم یا کابل هایی که روی سطح زمین رها شدن هم اینجوری زیر میز سازماندهی کنید و از این ترتیب تازه لذت ببرید.

 

شما نیز ممکن است دوست داشته باشید: