یک سطل نظافت بخرید!

میدونم خیلی از شما حتی یه سطل معمولی هم تو خونه ندارید چه برسه به سطل نظافت، یه همچین سطلی به چه درد میخوره؟

خب اول این که می توانید تمام ابزار نظافت خود را در آن بگذارید، چه موقع حمل و چه موقع تمام شدن کار.

دوم این که برای شستن اتومبیل، به صرفه ترین و راحت ترین گزینه استفاده از سطل نظافت است.

یک سطل مستطیلی یا سطل گرد مهسان، دستمال میکروفایبر و شوینده مناسب ماشین، تمام چیزی است که لازم دارید.

شما نیز ممکن است دوست داشته باشید: