اتو کردن لباس ها

اجازه ندید لباسای چروک روی هم انبار بشه، یکی از راه حل ها اینه که یه برنامه ریزی روتین داشته باشین و به اون بچسبید

توصیه های زیر می تواند اتو کشیدن را برای شما تبدیل به کاری سبک و راحت کند و شما را در نظافت منزل یاری دهد:

  • فقط آنهایی را اتو کنید که واقعا نیاز دارید.
  • قبل از شروع، لباس ها را بر اساس جنس پارچه آنها مرتب کنید.
  • لازم نیست هردو طرف را اتو کنید.
  • محل اتو کردن و تخته اتو را به درستی انتخاب کنید.

شما نیز ممکن است دوست داشته باشید: