از روش های شستشوی ماشین ظرفشویی

جوش شیرین را روی دستمال نانوفایبر مهسان بریزید و تمام لبه های ماشین را تمیز کنید تا تمام لکه ها و ذرات مانده از ظروف و غذاها پاک شود.

اگر یک تمیزکاری عمیق تر می خواهید دستگاه را روی دور متوسط گذاشته و مقداری سفید کننده در آن بریزید(چنانچه قطعات دستگاه شما استیل نیست این کار را نکنید) با این کار هم تمیز و هم ضد عفونی می شود.

شما نیز ممکن است دوست داشته باشید: