اول جارو برقی یا گردگیری؟

بهتر است همیشه قبل از جارو کشیدن، گردگیری کنید. ذرات گرد و غبار همیشه در هوا شناور می شوند و دوباره روی کف را می گیرند. هرچند گردگیر میکروفایبر مهسان با جذب حداکثری، از پخش غبار جلوگیری می کند.

اگر ابتدا جارو برقی بکشید، گرد و غبار زیادی در خانه می ماند. وقتی گردگیری می کنید غبار روی فرش می نشیند و این بدان معناست که شما باید دوباره جارو برقی بکشید.

شما نیز ممکن است دوست داشته باشید: