تلنگری برای شستشوی دست

با کمبود جهانی ضدعفونی کننده دست، پیام های زیادی از اطرافیان دریافت می کنیم که در مورد کورونا ویروس هراس دارند.

بهترین محافظ در برابر کرونا ویروس شستن دست هاست! بهداشت دست برای کمک به مهار ویروس مهم است و اکنون زمان آن است که مطمئن شوید از عادت های بهداشتی خوبی استفاده می کنید!

دستها بسیاری از سطوح را لمس می کنند و می توانند ویروس ها را به راحتی جابجا کنند، بهتر است به محض ورود همیشه دست ها را شسته و بچه ها را تشویق کنیم هنگام ورود و همچنین قبل از هر وعده غذایی، این کار را انجام دهند.

شستن دست ها بسیار آسان است. از آب گرم استفاده کنید، اطمینان حاصل کنید که قسمت های پشتی دستان، بین انگشتان و در زیر ناخن های خود را حداقل برای مدت بیست ثانیه شسته اید.