حیوان خانگی دارید!! این بخش برای شما جالب خواهد بود

بالشتک ها و بالش ها را جابجا کنید. هرگونه گرد و غبار و ذرات بین کوسن ها را با جارو برقی جمع کنید. اگر حیوانات خانگی دارید، فرچه دلفین مهسان را روی هر اثاثیه داخلی بکشید تا از شر کرک و پرزها راحت شوید. شگفت زده خواهید شد که مبلمان شما به چه سرعت تغییر خواهد کرد.

سطح میز قهوه و میزهای جانبی را با یک تمیز کننده و دستمال میکرو فایبر مهسان پاک کنید. برای تمیز کردن گرد و غبار در قفسه های کتاب، قاب عکس یا سایر موارد موجود در اتاق از یک گردگیر مهسان استفاده کنید.

شما نیز ممکن است دوست داشته باشید: