دریافت تندیس نقره‌ای روز صنعت و معدن استان تهران به عنوان صنایع نساجی برتر سال 97