در مورد سینک آشپزخانه چه می دانید؟

طبق گفته NSF بین المللی، یک سازمان برجسته در بهداشت عمومی، آشپزخانه یکی از میکروبی ترین مناطق خانه است – حتی بیشتر از سطوح حمام. در حالی که ممکن است به نظر برسد که سینک ظرفشویی با هر شستشو باید خود را تمیز کند، اما این محیط مرطوب، میکروارگانیسم های مضر تولید می کند. برای جلوگیری از شیوع میکروب ها و ایمن نگه داشتن مواد غذایی، سینک ظرفشویی باید حداقل یک بار در هفته، تمیز شود.