دستور کلی برای تمیز کردن

همیشه از چپ به راست و از بالا به پایین تمیز کنید. به خصوص در حمام و آشپزخانه. این کار باعث می شود هیچ سطحی را از دست ندهید.

به جای دستمال های کاغذی یکبار مصرف از دستمال های مهسان استفاده کنید، این کار برایتان یک تن پول صرفه جویی می کند.

جارو برقی کشیدن را در آخرین مرحله تمیزکاری انجام دهید، چون در حین تمیز کردن اتاق ها گرد و غبار را به قسمت های دیگر میبرید.

شما نیز ممکن است دوست داشته باشید: