دوست دارید دستشویی شما همیشه خوش بو باشد؟

از تکنیک دستمال کاغذی استفاده کنید. هر بار که می خواهید رول دستمال توالت را عوض کنید، داخل رول مقوایی دستمال کاغذی چند قطره عطر بریزید و رول دستمال کاغذی را نصب کنید.

امتحان کنید، این عطر تا مدت ها باقی خواهد ماند.

شما نیز ممکن است دوست داشته باشید: