دوش و پرده حمام

بعد از هر بار حمام کردن، دوش و صفحه دوش را با دستمال میکروفایبر مهسان پاک کنید. این فقط چند ثانیه طول خواهد کشید. علاوه بر تمیز نگه داشتن قطعات، از ایجاد رسوب جلوگیری می کند که در صورت تماس مداوم با آب می تواند قطعات را خراب کند. اگر پرده حمام دارید، حداقل یک بار در ماه آن را بشویید تا از رشد کپک روی آن جلوگیری شود.

شما نیز ممکن است دوست داشته باشید: