رفع برچسب روی فلز به وسیله ی گریس زدا

 

 

برچسب را جدا کنید

از ناخن دست یا لبه یک کارت اعتباری قدیمی استفاده کنید تا به آرامی تا آنجایی که ممکن است برچسب را جدا کنید. به آرامی کار کنید و آن را لایه لایه بردارید تا از خراشیدگی سطح فلز جلوگیری کنید.

 

باقی مانده های چسبنده را با روان کننده پاک کنید

یک پارچه قدیمی را با روان کننده WD-40 (موجود در بازار) یا هر مارکی از روان کننده اسپری کنید. با شروع از لبه های برچسب، باقی مانده چسبنده روی فلز را پاک کنید. حرکت را به قسمت تمیزی از پارچه ادامه دهید و در صورت نیاز روان کننده بیشتری اضافه کنید.

 

نکته

گرم کردن فلز با یک سشوار دستی که قبل از استفاده از روان کننده روی متوسط تنظیم شده است می تواند به آزاد شدن سریعتر چسب کمک کند.

 

 

فلز را خشک و تمیز کنید

پس از جدا شدن تمام چسب، از یک دستمال میکروفایبر مهسان برای خشک و تمیز کردن سطح فلز استفاده کنید.

شما نیز ممکن است دوست داشته باشید: