رونمایی از واحدهای برتر صنعتی سال 97 در روزنامه اطلاعات

به مناسبت بزرگداشت روز ملی صنعت و معدن در استان تهران مراسم رونمایی از واحد های برتر در تاریخ 25 تیر ماه 97 برگزار خواهد گردید. به همین مناسبت روزنامه اطلاعات در ویژه نامه خود به تاریخ دوشنبه 97/4/25 گزارش مفصلی از توانمندیها و فعالیت شرکت کلرد آمل (مهسان) را به عنوان واحد برتر صنعتی استان تهران در سال 97 منتشر نمود