نذر طبیعت رسم هر سال مهسانی؛ زمستان 1397 تهران منطقه حفاظت شده ورجین، محیط بانی گلندوئک

باید برای حفظ زمینمان بکوشیم، تا در آن زمین، سرزمینی سرفراز، و در آن سرزمین شهری آباد، و در آن آبادی خانه ای امن داشته باشیم

به رسم هر سال، با آغاز فصل زمستان بر آن شدیم تا به شکرانه گذران سالی پربرکت گوشه ای از سفره میهمانان مظلوم زمین را نیز رنگین کنیم.