!صفحه تلویزیون خود را خشک تمیز کنید

هرگز ، هرگز مواد شیمیایی مانند شیشه شوی یا حتی آب را مستقیماً روی صفحه تلویزیون حساس خود اسپری نکنید. در عوض به آرامی صفحه را با دستمال ال سی دی فایبر مهسان به صورت  خشک پاک کنید تا گرد و غبار و سایر مواد زائد را از بین ببرید ، اما خیلی سخت نکشید. برای لکه های سفت تر ، می توانید از دستمال کمی مرطوب استفاده کنید ، اما مجدداً آب را مستقیماً روی صفحه قرار ندهید مگر اینکه بخواهید به تلویزیون آسیب برسانید.

شما نیز ممکن است دوست داشته باشید: