صفحه رایانه خود را تمیز کنید(بخش اول)!

صفحه رایانه شما از شیشه پنجره خانه ساخته نشده است ، بنابراین از پاک کننده شیشه استفاده نکنید زیرا می تواند به پوشش صفحه آسیب برساند.

در عوض ، مقدار کمی از ایزوپروپیل الکل یا پاک کننده LCD را روی یک دستمال LCD مهسان بریزید و به آرامی لکه ها یا اثر انگشت را از صفحه پاک کنید.

برای بهترین نتیجه ، پارچه را با حرکات یکنواخت و دایره ای روی صفحه حرکت دهید.

توجه: به طور مستقیم روی صفحه رایانه چیزی اسپری نکنید، زیرا می تواند در زیر لبه ها چکه کند و مانیتور شما را خراب کند.

شما نیز ممکن است دوست داشته باشید: