صفحه کلید رایانه را تمیز کنید(بخش دوم)!

استفاده بیش از حد از یک محصول تمیز کننده ی مایع می تواند به کلیدهای رایانه یا حتی قطعات دستگاه شما آسیب برساند.

یک دستمال تمیز که به سختی با الکل ایزوپروپیل نمدار می شود، یک روش عالی برای صیقل دادن به کلیدها است و  استفاده از یک برس(یا مسواک قدیمی) یا گوش پاک کن،  برای درزها مفید است.

 (نکته برتر: اگر دستگاه را با شخصی که مریض است به اشتراک می گذارید، روزانه آن را با مواد ضد عفونی کننده تمیز کنید).

شما نیز ممکن است دوست داشته باشید: