صندلی های چوبی

قبلا وقتی میخاستیم جشنی بگیریم، توی خونه هامون جمع می شدیم یا کافه و ساحل می رفتیم، اما تو شرایط این روزا خونه باید خلوت باشه و مکانهای عمومی هم خطرناک هستن. چیزی که برامون مونده حیاط خلوت خونه ی خودمونه

برای یه دورهمی خلوت حتماً، به صندلی نیاز داریم و این صندلی ها باید تمیز باشند تا حال خوشی به ما بدهند. با مقداری آب گرم و کف و صابون و یک فرچه ی اطویی مهسان صندلی ها را حسابی بشویید. این کار حسابی شما را خسته خواهد کرد ولی ارزشش را دارد زیرا صندلی ها مثل روز اولشان نو به نظر خواهند رسید. با این تمیز کاری احساس خیلی بهتری به وسایل حیاط خود خواهید داشت.

شما نیز ممکن است دوست داشته باشید: