فنگ شویی و آیینه ها (نباید ها)

آینه هایی که باید برای استفاده از فنگ شویی اجتناب کنید

از منظر فنگ شویی، بهتر است آینه ای با سطح صاف یا آینه ای محدب یا مقعر انتخاب کنید. از آینه های شکسته، بریده بریده، ابری یا آینه هایی که تصاویر تحریف شده را منعکس می کنند، یا گروه هایی از آینه های کوچک، خودداری کنید. یک قطعه شیشه مداوم بهترین است.

البته نگران نباشید – این بدان معنا نیست که شما باید از آینه محبوب معرق خود خلاص شوید. همه چیز در خانه شما نباید یک تنظیم فنگ شویی باشد. یکی از مهمترین مواردی که باید به خاطر بسپارید این است که خانه شما باید محلی باشد که احساس خوبی برای شما داشته باشد، بنابراین شما می توانید همیشه وسایل خود را در خانه خود داشته باشید فقط به این دلیل که آنها را دوست دارید، صرف نظر از اینکه فنگ شویی درستی داشته باشد.

شما نیز ممکن است دوست داشته باشید: