مراقبت از توستر

برای عمر طولانی دستگاه و جلوگیری از نظافت کلی و وقت گیر، سینی نان توستر را بعد از هر استفاده خالی کنید و بدنه ی دستگاه را با دستمال میکروفایبر مهسان و مقداری سرکه سفید تمیز کنید. با این کار به زیبایی آشپزخانه افزوده می شود.

شما نیز ممکن است دوست داشته باشید: