مرتب کردن با توجه به علاقه شما

 

اگه صرفاً برای اینکه همه ی خونه ها نوعی نزیینات دارن، شما هم گوشه های تزیینی به محیط خودتون اضافه کنید، باعث بهم ریختگی بیشتر شدید. برای ایجاد تزیینات به علاقه مندی خودتون رجوع کنید

 

 

از وسایلی که باهاشون وقت میگذرونید و حتی تزیینی نیستن برای چیدن خونه استفاده کنید. مثل وسایل نقاشی و موسیقایی.

 

شما نیز ممکن است دوست داشته باشید: