مسابقه “عکاسی کن و جایزه بگیر”

نوروز نزدیک است! برای شرکت در مسابقه عکاسی اینستاگرامی مهسان و دریافت جوایز شگفت انگیز آن فقط تا دهم اسفند ماه فرصت دارید!
موضوع عکاسی: عکاسی با یک یا چند کالای مهسان.