نظافت میزهای آشپزخانه

میزهای پیشخوان آشپزخانه را می توان با دستمال میکروفایبر مهسان که به سرکه سفید آغشته شده است، تمیز کرد. این کار باعث درخشش میز نیز می شود. برای اینکه بدون خراش انداختن روی سطح لکه ها را از بین ببرید، با جوش شیرین و آب خمیر درست کنید. آن را به لکه بزنید و بگذارید یک یا دو دقیقه بماند سپس مالش دهید تا پاک شود.