نکاتی برای مراقبت و نگهداری بخار شوی لباس

  • همیشه از آب مقطر در مخزن استفاده کنید.
  • مخزن آب را بیش از حد پر نکنید.
  • اجازه ندهید که مخزن آب در طول کار خشک شود. این می تواند باعث سوختن رسوبات معدنی شود.
  • همیشه بین هر استفاده، مخزن آب را خالی کنید.
  • برای مدت طولانی آب در مخزن نگهداری نکنید.
  • پس از هر بار استفاده، مخزن را خشک کنید.
  • اجزای بخارپز را از هم جدا کنید قبل از نگهداری در کمد، کاملاً خشک شوند.
  • بخارپز را با نازل در وضعیت عمودی نگهداری کنید.

شما نیز ممکن است دوست داشته باشید: